1.
ŢURCAN, Conf. univ. dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova N. COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN CONTEXTUL ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAŢIE: (autoreferatul tezei de doctor habilitat în sociologie). BP [Internet]. 2020Jul.13 [cited 2023Jan.27];51(1):10-44. Available from: http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/379