http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/issue/feed BIBLIOPOLIS 2023-01-27T13:14:54+00:00 Ivan Pilchin bibliopolisbm@gmail.com Open Journal Systems <p>Revista de biblioteconomie, ştiinţe ale informării și de cultură „BiblioPolis” este o publicaţie a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău. Fondată în anul 2002, revista apare trimestrial, fiind susținută din bugetul Primăriei Municipiului Chișinău.</p> http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/854 Biblioteca pentru Pace 2022-06-10T10:11:09+00:00 admin admin tech@hasdeu.md 2022-05-30T10:30:09+00:00 Copyright (c) 2022 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/855 Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – 145 de ani (I). Ce și cum era cu peste 100 de ani în urmă: ce oferea biblioteca chișinăuienilor, cine citea și ce preferințe de lectură aveau? 2022-06-10T10:11:09+00:00 admin admin tech@hasdeu.md 2022-05-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/856 Portretul Dariei Harjevschi în publicistica vremii 2022-08-08T12:55:25+00:00 admin admin tech@hasdeu.md 2022-08-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/857 Spațiul românesc în opera lui Jorge Luis Borges 2022-06-10T10:11:09+00:00 admin admin tech@hasdeu.md <p>&nbsp;</p> <p>În acest articol am parcurs câteva cazuri de deschidere borgesiană<br>spre lumea estică. Am avut în vedere mai ales cazul spațiului românesc.<br>Descoperirea spațiului moldovenesc (chiar dacă la nivelul unui lexem<br>topografic) ne-a făcut să avem acea „tresărire” pe care o are cercetătorul<br>atunci când se „regăsește” într-o carte celebră. Geografia estică a textului<br>e relativ incertă la Borges, se explică prin faptul că e o topografiere a unui<br>spațiu necunoscut, nevizitat. Altceva însă surprinde, anume acele intuiri<br>atât de apropiate de realitatea acestui spațiu. Astfel, cunoașterea altor culturi<br>demonstrează relativitatea realității, așa cum valorile, componentele culturale<br>și modelele existențiale ale celuilalt sunt diferite. Această relativizare a<br>propriului spațiu cultural nu demontează însă o identitate, ci consolidează<br>procesul de identificare. Astfel, interpretarea unei lumi străine într-un text<br>literar este un exercițiu necesar și util de alteritate.<br>Cuvinte-cheie: spațiu cultural, distanță, apropiere, alteritate literară, literatură<br>comparată.</p> 2022-05-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/861 Ziua Culturii Naționale la 172 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu 2023-01-27T13:11:08+00:00 admin admin tech@hasdeu.md <p>The paper is dedicated to the 172 anniversary of the Roumanian Writer Mihai Eminescu</p> 2022-08-08T13:44:07+00:00 Copyright (c) 2022 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/862 Programul „Chișinăul citește”, la aniversare 2022-08-08T13:50:45+00:00 admin admin tech@hasdeu.md <p><br><br></p> 2022-08-08T13:50:45+00:00 Copyright (c) 2022 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/863 Gala premiilor BM „B.P. Hasdeu” pentru debut în literatură (ediția a III-a) 2022-08-08T13:55:05+00:00 admin admin tech@hasdeu.md 2022-08-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/864 Servicii de bibliotecă pentru comunitate: practici și oportunități pentru o bună comunicare cu utilizatorul 2022-11-21T14:50:44+00:00 admin admin tech@hasdeu.md <p>Crearea de servicii inovatoare contribuie la creșterea importanței și rolului unei biblioteci. În prezent, bibliotecile se modernizează prin serviciile prestate în continuă inovare. Vom aborda, în continuare, acest subiect, axându-ne pe serviciile prestate de Filiala „Ștefan cel Mare” din rețeaua de biblioteci ale BM „B.P. Hasdeu”.<br><br></p> 2022-11-21T14:50:44+00:00 Copyright (c) 2022 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/865 „Pe mine m-au modelat Vasile-tatăl, Vasile Coroban și Vasile Vasilache...”: Vladimir Beșleagă la Biblioteca „Transilvania” 2023-01-27T13:12:19+00:00 admin admin tech@hasdeu.md <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-11-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/866 Bibliotecarii în ajutorul refugiaților ucraineni: voluntariat, implicare și competență 2023-01-27T13:14:54+00:00 admin admin tech@hasdeu.md 2022-11-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/867 Victoria Fonari: „Lectura este proprie tuturor vârstelor” 2023-01-27T07:44:23+00:00 admin admin tech@hasdeu.md 2023-01-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/868 Biblioteca „Onisifor Ghibu” - trei decenii de axiomă culturală 2023-01-27T07:51:23+00:00 admin admin tech@hasdeu.md 2023-01-27T07:50:57+00:00 Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/869 Doamna limbii române: Mioara Avram 2023-01-27T07:59:57+00:00 admin admin tech@hasdeu.md 2023-01-27T07:59:39+00:00 Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/870 Natura prin obiectivul lui Andrei Viziru 2023-01-27T10:59:25+00:00 admin admin tech@hasdeu.md 2023-01-27T10:59:25+00:00 Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/871 Despre vechimea și continuitatea românilor: povestea unei cărți rare din Colecția de cărți rare și vechi a Bibliotecii centrale BM „B.P. Hasdeu” 2023-01-27T12:22:26+00:00 admin admin tech@hasdeu.md 2023-01-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/872 O carte despre deșert de Constantin Tonu 2023-01-27T12:22:02+00:00 admin admin tech@hasdeu.md <p>Volumul Deșertul în literatură (Limes, 2019) semnat de Constantin Tonu este o carte care nu poate să nu intereseze. Demersul comparatist, tema și felul în care e construită ne face să afirmăm cu certitudine că avem în față un studiu fundamental și un tânăr cercetător a cărui formare (clujeană) este una exemplară. Constantin Tonu știe să își construiască ideile, argumentația și corpusul lectural, așa încât să evite gălăgioasele și demonstrativele parade ale erudiției de care suferă de multe ori lucrările de acest fel. Deșertul în literatură este un volum în care reperăm din start capacitatea autorului de a identifica subiecte generoase de cercetare, de a selecta metoda studiului și de a elabora conceptul expunerii și al tehnicii de a persuada.</p> 2023-01-27T12:21:40+00:00 Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/873 „Hotel California”: proză scurtă de Constantin Cheianu 2023-01-27T12:37:02+00:00 admin admin tech@hasdeu.md <p>Proza scurtă a lui Constantin Cheianu, problematizantă și polemică, înțeleaptă și umană, solicită, în general, o atitudine matură și realistă asupra lucrurilor, solicită gândirea critică și curajul de a spune lucrurilor pe nume, necesită capacitatea de a pune în discuție situații și subiecte incomode sau dureroase, de a accepta atât părțile tari, cât și neajunsurile noastre. Este, totodată, o invitație adresată cititorilor de a empatiza, de a exersa un dialog sincer cu eul nostru profund și cu ceilalți.</p> 2023-01-27T12:37:02+00:00 Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/874 O privire asupra probei esteticului: (neo)moderniști basarabeni de Alexandru Burlacu 2023-01-27T12:46:18+00:00 admin admin tech@hasdeu.md <p>Interesul față de carte este susținut, în special, de analiza formulelor estetice și a imaginilor poetice, care vin să reflecte, nemijlocit, destinul tragic și jalnic al Basarabiei aflate în dezacord cu spiritul arheității culturale.<br>În acest sens, autorul, Alexandru Burlacu, în deplină cunoaștere a tragismului epocii literare despre care scrie, trece direct, fără menajamente sau patos, la analiza textelor lirice a unor poeți prolifici din istoria literaturii noastre (Grigore Vieru, Liviu Damian, Anatol Codru, Dumitru Matcovschi, Andrei Țurcanu, Ion Vatamanu, Nicolae Esinencu, Leonida Lari) și a altora, mai minori, rămași în umbra timpului (Leonard Tuchilatu, Valeria Grosu, Marcela Benea).<br>Cartea, secționată în două părți mari – Ființa poeziei șaizeciste și Poeții și trandafirul (promoția „ochiului al treilea”) – prefigurează imaginarul artistic al unei lumi hărțuite și traumatizate din toate punctele de vedere</p> 2023-01-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/875 Opera din Basarabia în secolul XX 2023-01-27T12:53:29+00:00 admin admin tech@hasdeu.md <p>Volumul Opera din Basarabia în secolul XX de Luminița Guțanu, însumând mai mult de 300 de pagini, cuprinde un bogat material factologic, date istorice, un număr impresionant de partituri muzicale, tabele, desene, diagrame, planșe, anexe și o captivantă bibliografie la bord. Despre creația de operă din Basarabia, continuă gândul autoarea, „la momentul în care ne propusesem să cercetăm acest aspect, nu exista nicio lucrare, singura sursă informativă constituind cronicile de<br>spectacole prezente în periodicele și revistele vremii sau trecute în revistă în diverse monografii. Partiturile, la rândul lor, se găseau doar sub formă de manuscrise, ceea ce constituie un impediment major în ceea ce privește accesarea lor atât de către interpreți, cât și de muzicologi. Iată de ce am considerat necesară abordarea acestui subiect, care trebuia să umple un gol în muzicologia basarabeană prin înfăptuirea unei lucrări de sinteză.</p> 2023-01-27T12:53:29+00:00 Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/876 „Explorarea metodelor de cercetare în biblioteconomie și știința informării” de Nelly Țurcan 2023-01-27T13:03:35+00:00 admin admin tech@hasdeu.md <p>O interesantă și bine elaborată lucrare propune mediului biblioteconomic cercetătoarea Nelly Țurcan, dr. hab, prof. univ., titlul acestei lucrări fiind Explorarea metodelor de cercetare în Biblioteconomie și Știința Informării (2021). În urma lecturii acestei cărți, tânărul bibliotecar, cu pronunțate abilități de cercetare și cu dorința de a-și fortifica capacitățile în această direcție, va avea senzația că a beneficiat de o instruire de la începutul până la sfârșitul „călătoriei de explorare”, în care i-au fost redate, în amănunt, toată teoria (cu noțiunile, definițiile și direcțiile necesare pentru a întreprinde o cercetare veritabilă la locul de muncă).</p> 2023-01-27T13:03:35+00:00 Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/877 Revista presei 2023-01-27T13:08:05+00:00 admin admin tech@hasdeu.md 2023-01-27T13:08:05+00:00 Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS