http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/issue/feed BIBLIOPOLIS 2020-07-06T08:48:55+00:00 Ivan Pilchin bibliopolismd@gmail.com Open Journal Systems <h3>Revistă de biblioteconomie, științe ale informării și de cultură, editată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău. Apare din anul 2002.</h3> http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/320 „CARE E ULTIMA CARTE PE CARE AȚI CITIT-O?…“ 2020-07-06T08:41:15+00:00 editor cojocaru.irina.vladimir@gmail.com <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Poate ați avut și Dvs. ocazia să auziți această întrebare. Personal, nu țin minte să o fi auzit, în ultimul timp, cel puțin, atîta doar că mi-a amintit-o recent o rudă, o tînără angajată în sfera învățămîntului. Nu am găsit nimic deosebit în formularea întrebării, de nu mi s-ar fi spus că tocmai această propoziție inofensivă i-a fost fatală tinerei profesoare, pentru păstrarea postului la un liceu relativ prestigios din capitala noastră basarabeană. De fapt, i-a purtat ghinion, la o banală „atestare” profesională, răspunsul la întrebarea cu pricina, căci, oricît ar părea de ciudat pentru un filolog, mai tînara noastră colegă nu și-a putut aminti ce carte citise în zilele sau săptămînile dinaintea testului de calificare. Chiar dacă – vă asigur – doamna citește mult, citește mereu, în medie cîte o carte-două pe săptămînă, patru-cinci cărți pe lună, 20-30 de volume anual. Însă membrii comisiei de atestare nu știau aceste amănunte… Și dacă nu și-a amintit ce carte citise în ultimul timp, au dedus, fără ezitare, că doamna examinată citește cărți arareori sau poate numai ghidurile profesorului și alte tipărituri strict necesare în munca de toate zilele a cadrelor didactice. Nu vom discuta aici că examinatorii puteau pune și altfel problema, adică să-i pună vreo întrebare suplimentară, dacă doreau să afle cît de mult sau cît de atent citește literatură extraprogram; nu vom insista nici asupra amănuntului că doamna cu ghinion, adică cea examinată, ar fi trebuit să iasă cumva din situație – avînd mai bine de un deceniu vechime de muncă în sfera învățămîntului și cîteva „atestări” similare, fie și mai puțin severe. La o adică, putea să vorbească în fața comisiei despre orice altă carte, pe care a citit-o în cei vreo 30 de ani de vechime în ale lecturilor.</p> 2020-07-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/318 BIBLIOTECA INCUBATOR – UN CONCEPT MODERN SAU TRADIȚIONAL: DISCUȚII, PUNCTE DE VEDERE ALE ANGAJAȚILOR BM „B.P. HASDEU” 2020-07-06T08:42:32+00:00 editor cojocaru.irina.vladimir@gmail.com <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The libraries transform, reinvent their activities, innovate forms and methods of public relations, revitalizing offers. The library incubator is a new concept circulated in the professional literature based on the educational role of the library. The library incubator is an environment that encourages creativity, innovation, ideas and sharing / acquiring skills, an environment that provides opportunities for personal and professional development for everyone. Does the Municipal Library “B.P. Hasdeu” meets this concept? This article is about what at the librarians, writers and artists think about the library incubator. Here are answers sociological experiment organized by the Studies and Researches Department. The general conclusions are that BM is not entirely a Library incubator. It’s encouraging and promising that librarians have very correctly identified the components, elements of an incubator, known areas, segments for improvement and strengthening.</p> 2020-07-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/317 AUDITUL INOVAȚIONAL LA BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU”* 2020-07-06T08:41:51+00:00 editor cojocaru.irina.vladimir@gmail.com <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;The idea of innovation audits conducting within a public library that offers public services arised from the fact that in this sector of activity a budget deficit is typically recorded, and innovation audits may suggest some solutions for modernization and more efficient management of resources.<br>Innovation audits’ methodology is developing during last 30-40 years in American and European regions, but for R. Moldova this concept is brand-new. Moreover, taking into account the fact that there is no official body for „innovation audits” which would promote an unique methodology, conducting such type of audits is considered to be an individual task of each organization.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;This study is an attempt of quantitative and qualitative approach of the innovation phenomenon at the Municipal Library „B.P. Hasdeu” and aims a methodology that would measure the innovation potential and its constituents.</p> 2020-07-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/319 BIBLIOTECA PUBLICĂ 2015: POLITICI, ORIENTĂRI STRATEGICE, TENDINȚE 2020-07-06T08:43:20+00:00 editor cojocaru.irina.vladimir@gmail.com <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;At present, the European model of libraries development is attractive because it is based on the fundamental values of the European Union, set out in the Treaty of Lisbon: human dignity, freedom, democracy, equality, legal status etc. These values are common to all states, and any European country wishing to join the Union must comply them. At various stages, libraries have been involved in projects such as PULMAN, LibEcon, CALIMERA etc. All national regulation documents developed following the library reform were based on documents and standards promoted international and European level. So, studies, articles published in the country were based on documents approved internationally, such as UNESCO School libraries Manifesto (2005); Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003); IFLA Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom (2002); IFLA Internet Manifesto (2014) etc. The development projects initiated by community, are most effective when they are based on existing resources and local institutions that people know and trust, such as public libraries. Libraries are strong because they have public support and a minimal funding. Therefore, the different authorities and development agencies should better support services provided by libraries, than invest in new infrastructure. In the situation of the rapid technology development and modernization all library development strategies must start from the idea that the library is no longer the unique promoter of information and electronic connectivity to community members.</p> 2020-07-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/321 PARTEA DE MĂREȚIE CUJBIANĂ DINSPRE NECESITATE ȘI ÎNTREG 2020-07-06T08:44:36+00:00 editor cojocaru.irina.vladimir@gmail.com <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;The study of the poet and literary critic Theodor Pallady presents a comprehensive analysis of monographic The name on the temple of truth: Sergiu Victor Cujbă writer (1875-1937) by dr. Claudia Slutu Grama, poet, librarian. Sergiu Victor Cujbă is the author of lyric poems Homeland and Freedom (1916) and Bessarabian Songs (1919). Lately, the writer, was forgotten by some historians and literary anthologist. Therefore, Mrs C. Slutu Grama started the investigation and reassessment of this personality. The researcher points out, rightly, that “although Cujbă was forced to abandon for a while Bessarabia, the love that has kept for her native land, oppressed peasants never left his heart.”<br>It is worth mentioning that the scientific investigation on the life and work of Sergiu V. Cujbă was based on traditional literary historical survey, focusing on the rigorous text analysis and a complex approach to his life and work, that represents the “novelty of the research”. It follows therefrom its usefulness for all readers and the „contribution” to a better understanding of the Bessarabian interwar literary phenomenon.</p> 2020-07-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/312 DINCOLO ȘI DINCOACE DE TEORIA ȘI PRACTICA INFORMĂRII ȘI DOCUMENTĂRII 2020-07-06T08:46:07+00:00 editor cojocaru.irina.vladimir@gmail.com <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The author highlights the problem of existing and dominant mentalities in our profession that could be changed. Without getting into complicated conceptualization, we can say that library publications par excellence belongs to the public sphere. They should problematize mentality, situation, status, image orientation, social recognition and status of the profession and our institutions. It is very interesting to analyse the frequency of reflection and analysis on these issues published on the pages of Roumanian library magazines. It is interesting to study the proportion of debates and explicit confrontations, arguments and polemical ideas, opinions and projects … presented in this professional publications. Further the author talk about the journal recently published by the Central University Library from Cluj Napoca, Romania – Philobiblon. The concept of the journal Philobiblon is defined by the logo Ideas-Books-Society-Readings. The journal Philobiblon contains permanent sections: Studies, Articles, Miscelanea. Philobiblon is an open and dynamic forum for researches.</p> 2020-07-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/316 SERVICII INOVATIVE LA BIBLIOTECA „ȘTEFAN CEL MARE” 2020-07-06T08:48:55+00:00 editor cojocaru.irina.vladimir@gmail.com <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; The „Stefan cel Mare” Branch has launched four projects aimed to promote books and reading: the erudition contest Become famous with Romanian writer, the&nbsp; Club of young poets. The game the Wonder wheel and the workshop The Theatre at the library. The „Ștefan cel Mare” Branch became an important culture place for the community, where the users can raise the level of knowledge, can evolve both intellectually and civic; have the chance to discover the intellectual competition, becoming stars. These activities contribute to the stimulation of the intellectual freedom and respond to the users’ requests, being an environment for the lifelong learning and interpersonal communication.</p> 2020-07-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/311 COMUNICARE MULTICULTURALĂ LA BIBLIOTECA „OVIDIUS” 2020-07-06T08:45:24+00:00 editor cojocaru.irina.vladimir@gmail.com <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Libraries are the institutions, which defend the right to the knowledge, promote the cultural national, regional and universal values. „Ovidius” Branch contributes to promote the multicultural communication and activities for users. We can nominate the club „Café littéraire”, collaboration with Confucius Institute „Northwest Normal University”, Lanzhou, China, the new project I want to be European. The goal of the last project is to know the European values. The library promotes the multicultural communication on Facebook and blog, in the section Multicultural communication and the section with PowerPoint presentations.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; The multicultural communication at the “Ovidius” Branch is extremely important today and helps to open new ways for collaborations, communications and promotion of national and international values.</p> 2020-07-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/313 PROIECTUL „FAC CE VREAU, DAR ȘTIU CE FAC” LA BIBLIOTECA „OVIDIUS” 2020-07-06T08:46:50+00:00 editor cojocaru.irina.vladimir@gmail.com <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;The Project I do what I want, but I know what I’m doing presented by the Ovidius Branch at the FedEx days aimed to cultivate a responsible behavior of users in order to develop, maintain and fortify the mental and physical health. The project includes a cycle of meetings Talking with psychologist, Dr. Ludmila Bolboceanu, specialist of the Department of professional education from the Ministry of Education of the Republic of Moldova. The project duration – from December 2014 to May 2015 includes six sessions. The target group selected from the students of the „Mihai Viteazul” theoretical School belongs to the risk group of teenagers. The subjects was selected after an opinion pool, elaborated by the “Ovidius” Branch.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The project highlights the problems needed to be analyzed and solved: the problem of physical violence, developing of the young individuality, sexual education etc. However, the project reveals the desire to know and to read the books form the collection of Ovidius Branch, recommended by the specialist.</p> 2020-07-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/315 ROLUL SERVICIILOR BIBLIOTECARE PENTRU PROMOVAREA UNEI COMUNITĂȚI INCLUZIVE PENTRU COPIII ȘI TINERII CU NEVOI SPECIALE 2020-07-06T08:48:11+00:00 editor cojocaru.irina.vladimir@gmail.com <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The paper is about our reality. The author wants to make a contribution identifying some aspects of the social inclusion in our environment, based on the personal observation. The „T. Arghezi” Branch has a very good collaboration with the Centre of socialization and child development „Atenţie”. The author thinks that the library has the role of intermediary coordinator and distributor of the information. There are many ways for social inclusion through libraries, but they require first of all knowledge and specific forms of activity, specific skills and competences necessary in relation with this type of users. Therefore, for librarians working with such users must be organized trainings, workshops, conferences etc.</p> 2020-07-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 BIBLIOPOLIS http://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/314 RELAXOTERAPIA PRIN CARTE PENTRU COPIII ȘI TINERII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 2020-07-06T08:47:32+00:00 editor cojocaru.irina.vladimir@gmail.com <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The „Maramures” Branch represents an element, a unit of the cultural and educational sphere designed to ensure the continuity of the processus of recovering and development of people with special educational needs. The range of special needs is huge and is destined to the category: “people with disabilities”.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The relaxation therapy represents one of the most eficient treatment for this category of users which assure emotional balance. In this connection the library is seen as an oasis of silence and relaxion. Relaxing through book of persons with disabilities includes information, socialization and communication, the ultimate goal being to obtain general satisfaction.</p> 2020-07-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 BIBLIOPOLIS