Information For Authors

Informații pentru autori

Autor al revistei „BiblioPolis” poate deveni orice persoană care scrie pe un subiect ce prezintă interes pentru conţinutul publicaţiei, respectă codul deontologic, inclusiv rigorile redacţionale privind volumul, tema, demersul, forma materialelor prezentate spre publicare etc. La elaborarea manuscriselor, autorii se vor ghida de următoarele exigenţe:

 • textul: tipărit fără spații duble sau multiple dintre litere;
 • formatul foii: A4;
 • margini: stânga – 2,5 cm, dreapta – 1,5 cm, sus – 1,5 cm, jos – 1,5 cm;
 • spațiul între rânduri: 1,5 linii;
 • fontul: textul de bază – Times New Roman (corpul literelor – 12 puncte); notele, trimiterile, referințele bibliografice – același (corpul literelor – 10 puncte);
 • numerotarea paginilor: jos, în partea dreaptă, cu cifre arabe;
 • titlul: cu litere majuscule, centrat;
 • gradul didactic, urmat de cel științific, prenumele (prima literă majusculă, celelalte – litere mici) și numele (toate literele majuscule) autorului / autorilor: la un rând liber de la titlu, în partea dreaptă a foii, cu litere italice;
 • funcția: în rândul următor, precedată de virgulă, cu litere mici italice;
 • imaginile nu vor fi introduse în manuscris, ci se vor expedia prin poșta electronică sau vor fi predate fizic pentru a fi scanate (în formatul .jpg); în text, se va marca locul unde va fi inserată imaginea;
 • tabelele, graficele, schemele, diagramele, executate în formatul .doc, se vor plasa la locul cuvenit în text, iar cele executate în alte formate (.xls, .ppt) se vor expedia în original.

Nota redacției: responsabilitatea opiniilor exprimate aparține integral autorilor; manuscrisele nepublicate nu se înapoiază. Biblioteca Municipală nu percepe taxe pentru publicarea in revistă a materialelor prezentate.