BIBLIOPOLIS https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis <p>Revista de biblioteconomie, ştiinţe ale informării și de cultură „BiblioPolis” este o publicaţie a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău. Fondată în anul 2002, revista apare trimestrial, fiind susținută din bugetul Primăriei Municipiului Chișinău.</p> Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu din Chișinău en-US BIBLIOPOLIS 1811-900X Ziua Națională a Lecturii https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/976 admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 5 6 Reziliența profesională https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/977 <p>Articolul abordează subiectul formării rezilienței pentru bibliotecari care se confruntă cu schimbări rapide ale mediului. Bibliotecarii, caracterizați ca buni practicieni, au nevoie și de alte competențe și abilități necesare transformărilor profesionale, digitale și a cunoașterii realității controversate economic și politic. În acest context, în care schimbarea este intermitentă, bibliotecarii au nevoie de încurajare, susținere și formare, ceea ce Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și-a asumat ca prioritate.</p> admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 7 15 Scriitor și lectura ca forme ale rezilienței intelectuale https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/978 <p>Studiul dat se referă la scriitură și la lectură ca la niște forme de atingere a rezilienței intelectuale. Depășirea unei traume prin scris și citit ține de conceptul artei curative. Tradiția celor aproape 70 de ani de a aborda produsele gândirii umane prin prisma unor capacități reziliente ale umanului ne-a făcut să aplicăm conceptul în acest sens. Ororile și erorile umane periclitează cultura și arta, există riscul ca oamenii să nu mai creadă în va loarea lor. Am insistat să subliniem funcția lor&nbsp; indicativă. Între genialitate și patologie, între a crea și a recepta creația, între a muri și a iubi, între a imita și a crea ceva original care să te înalțe, să te purifice – iată direcțiile ideatice pe care le-am valorificat.</p> admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 15 28 Căutarea „sensus comunis” prin dialogul intercultural și interreligios https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/979 <p>Prin prisma științei, teologia este tratată drept ceea ce este: o necesitate fundamentală de cunoaștere, o forță pozitivă, un element major și constant al dinamicii naționale și mondiale. Propunându-și să depășească gândirea analitică și cea conceptuală, filozofii contemporani propun concluzii de ordin filosofico-(inter)cultural despre înțelegerea între culturi și religii care poate oferi un drum spre pace într-o lume în confruntare. Interculturalitatea este indispensabilă pentru a nu cădea într-o viziune monolitică, care ar putea duce la fanatism și la impunerea unei culturi ca model unic al societății umane. Pornind de la ideea că societatea de azi a ajuns la un anumit tip de toleranță culturală, pluralismul religios este totuși mai dificil de acceptat, deoarece ține de identitatea noastră personală și profundă. Cum sufletul oricărei culturi este religia, filozofii și teosofii (R. Panikkar, F. Julien ș.a.) Nr. 1 (2023) Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” demonstrează că dialogul intercultural duce, în mod firesc, la un dialog interreligios. Este evident faptul că nu poate exista comunicare interculturală în absența unei etici generale bazate pe valori autentice și profunde, care depind, în general, de sistemele&nbsp; religioase – acestea fiind cele mai durabile realități umane. Misiunea interculturalității este de a ne aminti despre rolul esențial al religiilor. Dialogul între culturi, civilizații și religii se impune ca un semn al timpurilor noastre, iar dialogul&nbsp; intercultural și interreligios – ca un important imperativ istoric și cultural pentru supraviețuirea umanității și un simbol al transformării a ceea ce știm în ceea ce credem.</p> admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 28 38 Studiul nevoilor de formare profesională a personalului Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/980 <p>Lucrarea prezintă rezultatele sondajului care a avut ca scop investigarea nevoilor de formare profesională continuă ale personalului de specialitate al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Pentru cercetare, a fost folosită metoda anchetei pe bază de chestionar. Populația studiului a fost compusă din tot personalul de specialitate al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, iar eșantionul a constituit 32,5% din personalul de specialitate al bibliotecii. Constatările majore arată că bibliotecarii&nbsp; cceptă diverse forme de instruire: online, față în față și mixte, iar necesitățile de instruire ale personalului Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” sunt variate și țin de tehnologii informaționale (74,1%), servicii pentru diverse categorii de utilizatori&nbsp; 40,5% – 50%), resurse informaționale (47,4%), management de bibliotecă (43,1%), învățare/cercetare/comunicare (50%), bazele biblioteconomiei (19%). Rezultatele acestui studiu au implicații pentru planificarea și implementarea dezvoltării profesionale continue la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.</p> admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 39 56 Repere metodologice privind organizarea și desfășurarea unei activități educaționale în bibliotecă https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/981 <p>Biblioteca oferă un suport adițional important pentru educația și formarea personalității copiilor. Anume aici se formează viitorul cititor, fiind ajutat de bibliotecar care este mediator între sufletul copilului și sufletul cărții. Scopul bibliotecii pentru copii este de a cunoaște și de a satisface, la cel mai înalt nivel, așteptările utilizatorilor, de a fi percepută ca un puternic centru de informare, partener serios în procesul educației permanente, ca instituție de referință în domeniul cultural. În acest sens, filiala pentru copii a BPR „I. Filip” Drochia și-a îndeplinit acest obiectiv.</p> admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 56 63 Iulian Filip: Poetul care aduce „un colț de cer” https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/982 admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 64 73 Iulian Filip între biblioteci și bibliotecare, sau... educația doar prin cultură e posibilă https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/983 admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 73 83 Lansarea festivă a programului de lecutră „Chișinăul citește” https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/984 admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 84 91 Debutul în literatură - prilej de sărbătoare: Premiile pentru Debut în literatură oferite de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (ediția a IV_a) https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/985 admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 92 100 С Бессарабией в душе: встреча с Михаилом Пейковым в Бибилиотеке им. Христо Ботева в Кишиневе https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/986 admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 101 104 Литературный марафон „Рашковский мудрец Ихил Шрайбман” https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/987 admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 106 109 „Grigore Tinică”: cu inima în palmă https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/988 admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 110 114 Cartea didactică și valoarea ei https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/989 admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 114 117 O privire în urmă: „Margareta noastră” și Sălbaticii copii dingo” https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/992 admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 125 128 Pledoarie pentru romanul „Războiul Solomonarilor” de Moni Stănilă https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/990 <p>Cartea Războiul Solomonarilor, scrisă de Moni Stănilă, se încadrează în categoria romanului fantasy. Romanul, apărut la Editura Polirom, în Colecția „Junior”, s-a născut dintr-o simplă inițiativă a autoarei de a crea ceva interesant pentru nepoata sa, care îi tot cerea recomandări pentru lecturi și care totodată a inspirat-o. Interesant e faptul că scriitoarea a început să scrie romanul după sărbătorile de iarnă, aceasta fiind perioada în care încep aventurile din poveste.</p> admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 118 120 „Războiul Solomonarilor” de Moni Stănilă - o incursiune în basmele și miturile fundamentale românești https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/991 <p>artea Războiul Solomonarilor de Moni Stănilă, apărută în anul 2018 la Editura Polirom, a avut un succes imediat în rândul tuturor categoriilor de cititori.&nbsp; Originalitatea romanului constă în valorificarea confruntării dintre Bine și Rău, a numelor personajelor biblice, având conotație distinct creștină prin sintetizarea basmelor românești ce privesc motive literare ca cel al obstacolelor, al drumului inițiatic, al moștenirii modelelor existențiale din moși-strămoși, în definitiv – a desăvârșirii&nbsp; sufletești.</p> admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 122 124 Expresia deplină a poeziei Alinei Purcaru https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/993 <p>Dacă nu e ușor a scrie versuri… și mai greu a devenit, în ultima vreme, a scrie despre versuri, deoarece unii poeți c-am au tăiat legătura cu cititorii. Ei bine, poeta Alina Purcaru vine dintr-o altă perspectivă – ea se atașează lecturilor predilecte…<br>Dincolo de momente extatice ale cristalizării sentimentului erotic (puține, de altfel), de reverie și minciună romantică, în sfârșit, dincolo de teribilismul unui protocol cvasi-ironic în care este relegată suferința eșecului, profunzimea acestei poezii&nbsp; constă într-o dramă spirituală.</p> admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 128 130 „Primăvara lecturii la români! de Teodora Fîntînaru - un extraordinar periplu prin viață și istoria cărții https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/994 <p>Teodora Fîntînaru a scris o carte pentru adevărații pasionați ai lecturii, pentru cei interesați a cunoaște diverse aspecte ce țin de carte, prezentând polisemia termenului livresc într-un „discurs pluridisciplinar, implicând recursul la filologie,&nbsp; etnologie și imagologie, la psihologie și sociologie”, în studiul căruia autoarea adoptă ipostazele filologului, criticului de artă și arheologului.</p> admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 131 134 „Metafora între cuvânt și dramă” - monumentul literar al lui Tudor Palladi https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/995 <p>Eseurile lui Tudor Palladi sunt cele de esențe tari, cu o analiză profundă a operei fiecărui autor; ele mustesc de metafore, în lumina cărora ți se scaldă sufletul, dar și întreaga ființă. Stilul acestor eseuri este copleșitor – un stil inconfundabilul, care aparține doar lui Tudor Palladi. Când le citești, ai senzația c-au fost scrise cu pana muiată în raza de soare strălucitor sau, uneori, în acele raze mirifice, poleite de Selena (această planetă enigmatică și mirifică).</p> admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 134 138 Revista presei profesionale https://ojs.hasdeu.md/index.php/bibliopolis/article/view/996 admin admin Copyright (c) 2023 BIBLIOPOLIS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-09-29 2023-09-29 88 1 138 148