About the Journal

Revista de biblioteconomie, ştiinţe ale informării și de cultură „BiblioPolis” este o publicaţie a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău. Fondată în anul 2002, revista apare trimestrial, fiind susținută din bugetul Primăriei Municipiului Chișinău.

Revista „BiblioPolis” publică:

  • studii şi cercetări ale specialiştilor în biblioteconomie, bibliografie, bibliologie, ştiinţe ale comunicării şi informării;
  • scrieri cu caracter cultural, analize, sondaje, recenzii, consemnări;
  • articole privind viaţa filialelor și schimbul de experienţă între biblioteci atât din reţeaua municipală, cât şi din alte localităţi ale Republicii Moldova, din alte ţări;
  • eseuri, interviuri, informaţii de cultură generală vizând atât realităţile din republică, cât şi din lume;
  • reportaje despre evenimente culturale majore;
  • diverse informaţii consacrate istoriei şi vieţii culturale a municipiului Chişinău etc.

Prin materialele inserate în fiecare număr, revista „BiblioPolis” tinde să devină un instrument instructiv şi cognitiv pentru lucrătorii din sfera bibliotecară, pentru studenţi – viitorii specialişti în domeniu, precum şi pentru utilizatorii bibliotecilor.

Prezenta platformă electronică a revistei „BiblioPolis” a fost concepută pentru a facilita dezvoltarea accesului deschis la date și informații, oferind o infrastructură tehnică pentru prezentarea online a articolelor din revistă.